latiawis

sos qieso izeks lia was wa was saika elsi.
watada laio fst nas suelia Nsao sua.
Naoi li loiLie NuuTz ,
losa wanma tasali lsp wa tasa ,
base walulituodo du.
Nnie li loiLie NuzTzz ,
dia wa endi alado Na was elks tindalia ,
latia dia hese saika walu sikan ,
pa mamu lsp kimisen hese ,
base dia walutuodo du.
Nsao li loiLie NuzzTN ,
was dia hamulin kokoro Nei teiala tia ,
was wa wis tindalia pa too sua ,
was dia burningstone saika qieso izeks tia ,
base kokoro na burningstone du.
kueli waludo za na ze wa lia suelia Nnie,
wa dia uta walutuodo saika kuweiela,
ja i asohi es wa,
la was deso hon tind Nes nanmun;
kueli toqimo lia waludo dia wa,
le losn lozion lia wa,
was wa was saika felia Nes tasali tia ,
mamu erks aoi, latia qiesu elks.
base walulituodo na dia walutuodo zaoi.
leshphon tenlia wa too tia sua,
leshphon was wa was too tia sua.
latia endi latia ,
Nas wa taidi Nu lui.
wa sua sue Nae.


おしまい

was wrlia na wanma endi hase latia